Uz propast tri regionalne banke od marta, i još jednu koja se nalazi na rubu, hoće li Amerika uskoro doživjeti domino efekat u bankarskim bankrotima, pita se USA Today.

Bloomberg je izvijestio da PacWest Bancorp sa sjedištem u San Francisku razmišlja o prodaji, što bi moglo napraviti novi talas panike u bankarskom sektoru.

Prošle sedmice, First Republic Bank je postala treća banka koja je propala, što je druga najveća banka u istoriji SAD-a nakon Washington Mutual-a, koja je propala 2008. godine usred tadašnje finansijske krize.

Nakon propasti Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank u martu, studija o krhkosti američkog bankarskog sistema pokazala je da je još 186 banaka u opasnosti od propasti čak i ako samo polovina njihovih štediša odluči da povuče svoja sredstva, piše.

Zašto regionalne banke propadaju?

Regionalne banke propadaju jer su agresivna povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi u cilju suzbijanja inflacije umanjila vrijednost bankarske imovine kao što su državne obveznice i hartije od vrijednosti pokrivene hipotekom.

Većina obveznica plaća fiksnu kamatnu stopu koja postaje atraktivna kada kamatne stope padaju, povećavajući potražnju i cijenu obveznice. S druge strane, ako kamatne stope porastu, investitori više neće preferirati nižu fiksnu kamatnu stopu koju plaća obveznica, čime će smanjiti njenu cijenu.

Mnoge su banke povećale svoje portfolije obveznica tokom pandemije, kada su depoziti bili obilni, ali su potražnja za kreditima i prinosi bili slabi. Za mnoge banke ovi nerealizovani gubici će ostati na papiru. Ali drugi se mogu suočiti sa stvarnim gubicima ako moraju prodati hartije od vrijednosti zbog likvidnosti ili drugih razloga, prema Federalnoj rezervnoj banci St. Louisa.

“Nedavni pad vrijednosti bankarske imovine značajno je povećao krhkost američkog bankarskog sistema”, napisali su ekonomisti u nedavnom radu objavljenom na Social Science Research Networku.

Zatvaranje banaka moglo bi predstavljati rizik čak i za osigurane štediše – one sa 250.000 USD ili manje u banci, jer FDIC-ov fond za osiguranje depozita počinje da trpi gubitke, napisali su ekonomisti.

Naravno, ovaj scenario bi se odigrao samo ako vlada ništa ne učini.

“Dakle, naši proračuni sugerišu da su ove banke sigurno izložene potencijalnom riziku od propadanja, izostanka druge državne intervencije ili dokapitalizacije”, napisali su ekonomisti.