Šef kluba odbornika PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, Dragan Milanović traži da se sa dnevnog reda povuče tačka o izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine grada, jer se time krši poslovnik, što nije učinjeno.

-Danas smo dobili materijale, a rok za dostavljanje materijala je najmanje 10 dana prije sjednice, mi smo ih dobili na kolegijumu, ne čak ni prije toga. Ovim što su danas uradili još jednom su uspjeli da naprave karikaturu od Skupštine – istakao je Milanović.

Milanović tvrdi da je sve usmjereno ka tome da se umanje nadležnosti gradonačelnika i da ga se u replikama izjednači sa svakim odbornikom.

-Vidjeli ste šta je njihov današnji cilj, da se skrati diskusija gradonačelniku,da mu se uskrati mogućnost da povuče tačku sa dnevnog reda za koju je on predlagač i zato treba da traži saglasnost Skupštine – tvrdi Milanović.