Nakon što je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić najavio pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o porezu, čime bi se uvela poreska olakšica – oslobađanje od plaćanja PDV-a na kupovinu prve nekretnine za sve punoljetne osobe, član Predsjedništva Socijalističke partije Srpske, Milan Milaković, podržao je ovu ideju, naglasivši njene pozitivne efekte koji se odnose na demografsku sliku društva.

“Predložena ideja ne može negativno uticati na budžet jer će dovesti do povećanja obima stanogradnje bar za 10%. Ovo je odlična demografska i pronatalitetna mjera, koja bi trebala rezultovati i ostankom mlađe populacije u BiH. Pomenutu ideju hitno treba pretočiti u djelo, jer u slučaju odugovlačenja, tačnije dok se čeka usvajanje zakonskih izmjena, može doći do trenutnog pada potražnje stanova”, izjavio je narodni poslanik SPS-a Milan Milaković.

Milaković je naglasio da bi ovakva vrsta poreske olakšice direktno uticala na povećanje gradnje, što bi u konačnici mogao biti i veliki pokretač cjelokupnoj privredi.