Član Kolegijuma Predstavničkog doma BiH, Denis Zvizdić, zatražio je od Ustavnog suda BiH ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Srpske.

Najsporniji dio je onaj kojim se kleveta smatra krivičnim djelom.

– U svojstvu ovlaštenog podnosioca uputio sam Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna KZ RS kojim se kriminalizuje kleveta. Takav Zakon imao bi u primjeni negativne posljedice po slobodu govora na teritoriji cijele BiH, a posebno bi otežao rad medijima – objavio je Zvizdić na društvenim mrežama.