Više od četiri godine nakon što je otkriveno prisustvo štetnih količina piralena u krugu nekadašnjeg banjalučkog privrednog giganta Incel konačno će početi uklanjanje ovog kancerogenog ulja, otkriva CAPITAL.

Firme „Kemeko“ Banjaluka i „Kemeko-BH“ iz Lukavca prošle su na tenderu vrijednom 490.000 KM i radiće remedijaciju zagađenog zemljišta.

Tender je raspisala Poslovna zona Banjaluka u čijem vlasništvu je zagađeno zemljište, a odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljena je na sajtu ovog javnog preduzeća.

– U skladu sa projektom izabrani ponuđač će iskopati kontaminirano zemljište i kamen koji sadrže opasne supstance, u količini od 115 metara kubnih odnosno 184 tone i isti transportovati u bilo koje licencirano postrojenje za tretman HV u inostranstvu – navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Posao remedijacije zemljišta treba da se završi u roku od godinu dana i obuhvata tri faze.

Prva se odnosi na pripremu, izradu plana bezbjednosti i zdravlja na radu, plan sanacije lokacije i pribavljanje potrebnih dozvola od resornog ministarstva. Rok za ove poslove je šest mjeseci od zaključenja ugovora.

U drugoj fazi će se izvoditi radovi, odnosno iskopavati i odlagati zemlja i građevinski otpad, a sve bi po procjenama trebalo trajati pet mjeseci. U završnoj fazi će se raditi na zatrpavanju.

Na tender koji je okončan 18. oktobra pristigla je samo ponuda pomenute dvije firme koje su nastupile kao grupa ponuđača.

Vrijednost raspisanog tendera bila je 418.350 KM bez PDV-a, a „Kemeko“ i „Kemeko-BH“ dostavile su ponudu vrijedno tačno 418.000 KM koja sa PDV-om iznosi 490.000 KM.

CAPITAL je ranije objavio da je za projekat remedijacije zemljišta zagađenog piralenom „Poslovna zona“ od Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Slovenije dobila 101.000 evra, a od Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske još 200.000 KM.

Podsjećamo, afera piralen izbila je u ljeto 2019. godine kada je nakon požara na tri lokacije u krugu „Incela“ utvrđena visoka koncentracija kancerogenog ulja piralen.

Vrijednost piralena u zemljištu na pojedinim mjestima u krugu „Incela“ iznosila je čak 33.000 puta više od dozvoljene. Tada je formiran ekspertski tim za rješavanje ovog problema koji je sačinio i Plan interventnog djelovanja i remedijacije ili uređenja cijele zone.

Koliko „interventno“ se djelovalo najbolje pokazuje činjenica da remedijacija zemljišta treba da krene više od četiri godine nakon otkrivanja piralena.