Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić izjavio je da je za period od 2024. do 2026. godine u budžetu planirano povećanje za 150 miliona KM godišnje za boračke kategorije.

Egić je rekao da bi ta sredstva za boračka izdvajanja trebalo da budu obezbijeđena na istom nivou u naredne tri godine, osim u slučaju ako zvanična stopa inflacije pređe 10 odsto na godišnjem nivou.

– U tom slučaju izvršilo bi se usklađivanje planiranih sredstava sa inflacionim kretanjima – rekao je Egić.

On je napomenuo da je od 1. januara naredne godine planirano da se mjesečni borački dodatak obračunava po osnovici od tri KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava svim borcima kojima je priznato to pravo.

– Planirano je da se rebalansom budžeta Republike Srpske do kraja ove godine resornom ministarstvu obezbijedi povećanje budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 23.070.000 KM, od kojih 20.000.000 KM za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, po važećoj osnovici za 2023. godinu od 2,20 KM – istakao je Egić, prenosi Srpskainfo.

On je rekao da je 3.070.000 KM predviđeno za povećanje osnovice za obračun vojnih invalidnina, ličnih i porodičnih, s tim da se do kraja tekuće godine obezbijedi povećanje osnovice za obračun vojnih invalidnina od 10 odsto.

Egić je istakao da je opredeljenje Vlade Republike Srpske da status boračkih kategorija treba poboljšati, te da je kao rezultat razgovora predstavnika Vlade i Boračke organizacije Republike Srpske potpisan Memorandum o saradnji.

– Memorandumom o saradnji postignut je dogovor da se posredstvom Ministarstva obezbijedi povećanje budžetskih sredstava za povećanje osnovice za obračun vojnih invalidnina, ličnih i porodičnih, te za isplatu mjesečnog boračkog dodatka za sve borce bez obzira na starosnu dob i kategoriju borca, što je i omogućeno izmjenama Uredbe o boračkom dodatku – podsjetio je Egić.

Govoreći o zapošljavanju djece poginulih boraca u Republici Srpskoj, Egić je rekao da resorno ministarstvo podstiče da se u Srpskoj poštuje zakonska obaveza prema kojoj djeca poginulih boraca imaju prednost u zapošljavanju, a da se značajniji pomaci o ovom pitanju mogu očekivati u idućoj godini.

– Ministarstvo će u narednoj godini napraviti plan dokvalifikacije i prekvalifikacije ovih lica o trošku ministarstva, kao i evidenciju lica koja odbiju posao za koji su kvalifikovani – istakao je Egić.

On je rekao da problem predstavlja stručna sprema ovih lica, kao i to da lica koja se zaposle poslije određenog perioda prekinu radni odnos i ponovo se vode kao nezaposlena, te da se taj ciklus vrti u krug

Egić je naveo da su Akcionim planom zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2023. godinu djeca poginulih boraca predviđena kao ciljna grupa kojoj se kroz posebne programe Zavoda za zapošljavanje omogućava zapošljavanje i samozapošljavanje.

On je podsjetio da se Projekat zapošljavanja i samozapošljavanja realizuje kroz Akcioni plan kojim su obuhvaćena djeca poginulih boraca koji Vlada Republike Srpske donosi za svaku godinu, od 2012. godine, a sprovodi ga Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Osvrnuvši se na stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, Egić je podsjetio da u budžetu za ovu godinu nisu predviđena sredstva za ove namjene.

– Prema zaključku Narodne skupštine Republike Srpske sa sjednice od 9. marta 2022. godine, postoji obaveza Vlade da obezbijedi sredstva u budžetu ili da kreditnim sredstvima završi stambeno zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji ispunjavaju uslove za stambeno zbrinjavanje, a da prioritetno obezbijedi nepovratna novčana sredstva za te namjene – pojašnjava Egić.

Egić je rekao, pozivajući se na podatke jedinica lokalne samouprave, da je na javni poziv iz 2019/2020. godine za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i porodica poginulih boraca podneseno 4.362 zahtjeva, oi to 2.963 za nepovratna novčana sredstva, a 1.345 za stambene jedinice.

– U periodu od 1999. do 2020. godine stambeno je zbrinut 8.281 korisnik i to dodjelom stambene jedinice 3.360 korisnika, a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava 4.921 korisnik, za šta je utrošeno 150.328.802 KM – napomenuo je Egić.