Iako možda zvuči nevjerovatno, najstariji vozač u Republici Srpskoj sa važećom vozačkom dozvolom ima 97 godina.

Potvrdili su ovo za “Nezavisne novine” iz MUP-a Republike Srpske, te navode da je, prema njihovim evidencijama, ovaj vozač rođen davne 1926. godine.

S obzirom na to da je zakonom propisano da vozač može voziti sve dok je zdravstveno sposoban, te da za to mora imati uvjerenje, izgleda da je ovaj vremešni starac “zdrav kao dren” čim ima vozačku dozvolu u tim godinama.

Naravno da u tom dobu vozači moraju češće provjeravati da li su fizički i psihički sposobni za vožnju nego što je to slučaj u mlađem dobu, što je, naravno, navedeno i u zakonu.

Inače, uslovi pod kojima osoba može upravljati motornim vozilom definisani su članom 10, stav 1, Pravilnika o vozačkoj dozvoli.

“Ovim članom je propisano da se vozačka dozvola izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu starijem od 65 godina sa rokom važenja od tri godine, računajući od dana izdavanja, dok je stavom 2. propisano da se licu koje u vrijeme izdavanja vozačke dozvole ima više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje sa rokom važenja do navršenih 65 godina života, s tim da taj rok ne može da bude kraći od tri godine”, navode iz MUP-a Srpske.

No, u skladu sa stavom 3. istog člana je propisano da se izuzetno vozačka dozvola može izdati i na rok kraći od roka utvrđenog u ovom članu na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica, a koji ne može da bude kraći od dvije godine.

“Shodno navedenom, starosna granica do koje se vozačima starijim od 65 godina života izdaje vozačka dozvola zavisi od uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje je lice dužno da priloži uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a odnosi se na utvrđenu sposobnost upravljanja motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola”, dodali su iz MUP-a RS.

U prošlosti je većina zemalja imala zakonsku granicu za vozače, no to se posljednjih decenija promijenilo, dijelom zbog medicinskog i tehnološkog napretka, koji su doprinijeli da starije osobe održe fizičku i mentalnu sposobnost za upravljanje vozilom.

Ipak, stariji vozači se mogu suočiti sa različitim zdravstvenim problemima, kao što su smanjenje vida, sluha, motoričkih sposobnosti i sl., a ovi faktori mogu uticati na njihovu sposobnost za bezbjedno upravljanje vozilom.

Zbog toga je, savjetuju stručnjaci, potrebno češće procjenjivanje sposobnosti starijih vozača, davanje medicinskih ocjena, provjere testova vožnje i drugih relevantnih faktora kako bi se utvrdilo da li osoba smije ili ne smije nastaviti voziti automobil.