Siniša Kostrešević, aktuelni direktor Policije Republike Srpske i Vlado Jovanić, trenutni zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku MUP-a RS, jedini su kandidati za funkciju direktora Policije Srpske.

Kako je navedeno u saopštenju Nezavisnog odbora, njihove prijave su jedine dvije prijave koje su pristigle, a konstatovano je da su blagovremene i potpune.

“Kandidati koji su se prijavili na konkurs su aktuelni direktor Policije Siniša Kostrešević i trenutni zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Vlado Jovanić”, naveli su oni.

Istakli su da će biti nastavljena procedure izbora direktora Policije RS na način kako je to propisano Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima.

“Ta procedura podrazumijeva nadalje intervju sa prijavljenim kandidatima, pribavljanje mišljenja ministra unutrašnjih poslova o odabranom kandidatu za direktora, te predlaganje Vladi Republike Srpske kandidata za direktora policije”, istakli su oni.