General-major Gojko Knežević imenovan je za novog načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OS BiH).Odluku o imenovanju Kneževića donijelo je Predsjedništvo BiH nakon više od tri sata zasijedanja i čak četiri pauze koje je tražio bošnjački član Denis Bećirović.

Gojko Knežević rođen je 20. avgusta 1962. godine u Kozarskoj Dubici.

Prije funkcije na koju je imenovan danas bio je zamjenik načelnika Zajedničkog štaba za resurse.

General Knežević je Srednju vojnu školu završio 1982, a Vojnu akademiju 1989. godine.

Godine 1999. završio je Komandno štabnu školu u Beogradu.

Školovanje je nastavio 2004. godine kada je završio Školu Nacionalne odbrane u Beogradu, dok je 2012, takođe u Beogradu  završio Visoki studij bezbjednosti i odbrane.

Poznaje engleski jezik, a iz oblasti odbrane i političko-vojnih oblasti završio je mnoštvo kurseva i seminara.

Načelnik štaba 302. Oklopne brigade Vojske Republike Srpske bio je od 1997. do 1998. godine, da bi nakon toga bio komandant iste Brigade u periodu 1999.-2000. i 2000.-2001. godine.

Komandant 143. Mehanizovane brigade Vojske Republike Srpske bio je 2001. i 2002. godine.

Komandovao je 101. Oklopnom brigadom VRS i 101. Oklopnom brigadom “A” u periodu od 2002. do 2003. godine.

Godine 2004. postaje komandant 1. divizije “R” VRS i tu funkciju je obavljao do 2006.

Naredne godine postaje v.d. inspektora, KP OS BiH, a 2007. i 2008. je na mjestu inspektora, KP OS BiH.

Načelnik uprave za politiku i planove, Zajedničkog štaba OS BiH postaje 2009. godine i na toj poziciji ostaje do 2013.

Za zamjenika Komandanta KP OS BiH za resurse imenovan je 2013. godine, a nakon isteka tog mandata 2018. postaje zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i na toj funkciji je bio do danas.