MUP Republike Srpske saopštilo je da su vlasnici registrovanog oružja dužni da ga čuvaju na bezbjednom mjestu kako bi blio nedostupno neovlašćenim licima, a posebno djeci, te da su za prekršaje predviđene novčane kaze i mjera oduzimanja odružja.

U saopštenju MUP-a navodi se da se oružje i municija, koje drži i nosi fizičko ili pravno lice i preduzetnik, čuva u stambenom ili poslovnom prostoru koje se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu imaoca oružja, zaključano i odvojeno jedno od drugog (oružje odvojeno od municije) u kasama, metalnim ormarima, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti uobičajenim alatom, te nisu dostupni neovlašćenim licima, a posebno djeci.

Ističe se da je za prekršaj fizičkog lica koje sa oružjem i municijom ne postupa sa naročitom pažnjom i ne čuva oružje na bezbjednom mjestu, slijedi kazna od 300 KM do 500 KM i zaštitne mjere oduzimanja oružja, a ukoliko taj prekršaj izvrši pravno lice novčana kazna iznosi od 10.000 KM do 15.000 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

@PABLO.MORA_ VIA TWENTY20