jetno računanje vremena završava se u nedjelju, 29. oktobra u tri sata ujutru, pomjeranjem za jedan čas unazad, čime počinje zimsko računanje vremena.

Time će vrijeme u tri sata da se računa kao dva sata. Čas koji se, zbog pomjeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između dva i tri sata, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

Evropska unija najavila je prije nekoliko godina da će ukinuti ljetno i zimsko računanje vremena i usvojiti jedinstveno, ali se to još nije dogodilo.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog posljednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedjelje, dok se na ljetno prelazi posljednje nedjelje u martu kada se vrijeme pomjera jedan čas unaprijed.