Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS bi zajedno sa svojim kolegama iz FBiH trebalo da patroliraju s pripadnicima Frontexa na granicama BiH, kako bi se zajedno borili protiv ilegalnih migracija, potvrdio je za “Nezavisne novine” Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH.

Podsjećanja radi, Narodna skupština RS je prije nešto manje od tri godine potvrdila veto Milorada Dodika, tadašnjeg člana Predsjedništva BiH iz RS, da BiH ne potpiše sporazum s ovom evropskom agencijom za čuvanje granica EU jer, kako je tvrdio Dodik, nije uvažena Policija RS i njena uloga.

U međuvremenu, Frontex je jači akcent stavio na suzbijanje ilegalnih migracija i u proteklih nešto više od godinu dana potpisao nove sporazume sa svim zemljama zapadnog Balkana, osim s BiH, jer je i dalje ostao neriješen problem entitetskih policija i njihovog učešća.

Prema novim sporazumima, Frontex će dobiti ulogu da unutar zemalja zapadnog Balkana zajedno s lokalnim policijskim snagama pomaže u rješavanju problema ilegalnih migracija, koje su u EU postale veliki politički problem.

U Evropskoj komsiji su nam ranije potvrdili da EU trenutno pregovara i s BiH o pojačanom sporazumu o saradnji s Frontexom.

“Novi sporazum će omogućiti Frontexu da pomogne partnerima u njihovim naporima da upravljaju migratornim tokovima, preduprijede ilegalne migracije i rješavaju prekogranični kriminal na čitavoj njihovoj teritoriji. Naši partneri bi trebalo da omoguće osoblju Frontexa da ima izvršna ovlaštenja, poput graničnih kontrola i registracija ljudi”, naglasili su oni.

Kako kaže Nešić, moguće je očekivati da će do kraja mjeseca biti formirana radna grupa za pregovore o ovom sporazumu, a da bi sporazum mogao biti potpisan do kraja godine.

U Frontexu su, takođe nedavno, za “Nezavisne novine” potvrdili da trenutno imaju zaključene sporazume s Albanijom, Crnom Gorom, Srbijom i Moldavijom, a da će uskoro na snagu stupiti sporazum sa Sjevernom Makedonijom.

“Agencija može da sprovodi ove operativne aktivnosti izvan EU samo kada se potpiše sporazum o statusu između zemlje u pitanju i EU. Važno je da se razumije da Frontex ne igra nikakvu ulogu u tom procesu jer se o sporazumu o statusu pregovara između Evropske komisije i zemlje koja nije u EU”, pojasnili su nam oni.

Nešić je rekao da je nedavno boravio u Beču, gdje je predstavnicima austrijske Vlade pokušao objasniti zašto je važno da u ovaj sporazum budu uključene i entitetske policijske snage.

On ističe da Austrija ima važan glas u Briselu kada se bude donosila konačna odluka, a da kao zemlja koja je u BiH bila prisutna vijekovima dobro razumije unutrašnje odnose.

“Razgovarao sam s Gerhardom Karnerom, ministrom unutrašnjih poslova Austrije, i imao sam utisak da je razumio našu želju da se mora ispoštovati unutrašnja struktura dva entiteta, tri konstitutivna naroda i da se mora uvažiti prisustvo i MUP-a RS jer nam je jako bitno da na granicama pored pripadnika Frontexa budu i pripadnici našeg MUP-a. Ono što mogu da vidim je da zaista postoji veliko razumijevanje za našu unutrašnju organizaciju i za poziciju RS i time se još jednom potvrđuje da srpski predstavnici moraju još više raditi na međunarodnim odnosima”, rekao je Nešić.

Inače, kako saznajemo, Austrija želi ovaj sporazum s BiH, jer je bitna karika u rješavaju problema ilegalnih migracija, vraćanja ilegalnih migranata i protjerivanje lica koja se ilegalno nalaze na teritoriji Austrije.

Jedan od razloga što Austrija predaje komandu EUFOR-a u BiH je to što im je pitanje ilegalnih migracija vrhunski prioritet i žele da angažuju sve snage da bi se posvetili ovom problemu.

Austrija je unutar EU bila jedna od najglasnijih zemlja koja je tražila da se Frontex angažuje, pa je čak odbila zahtjev Bugarske i Rumunije da uđu u Šengen jer smatra da se nisu dovoljno borile protiv ilegalnih migracija.

Karner je prošle sedmice nakon sastanka s Nešićem u Beču izjavio da je zadovoljan saradnjom s BiH i da je ta saradnja već počela da pokazuje rezultate. On je istakao da je do sada zahvaljujući saradnji s BiH uhapšeno gotovo 300 krijumčara i da će u narednom periodu ta saradnja biti nastavljena i u vezi s protjerivanjem.