Građani Bosne i Hercegovine svake godine izdvajaju milionski iznos za finansiranje Komisije za koncesije BiH iako ona uopšte nije funkcionalna.

Naime, revizori Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine su potvrdili da su mandati članovima Komisije davno istekli, dok su tri od ukupno četiri člana, koji trenutno sjede u Komisiji, stekli i uslove za penzionisanje.

U najnovijem revizorskom izvještaju je naglašeno i da trenutni sastav Komisije ne odražava zakonom predviđenu teritorijalnu zastupljenost članova Komisije, što, kako kažu, onemogućava njeno funkcionisanje.

Konkretno, Komisija uopšte nema člana iz Brčko distrikta BiH.

Komisiju trenutno čine Milomir Amović koji je ujedno i predsjednik, Đoko Slijepčević, Mensur Šehagić i Anto Matić.

Mandat aktuelnih članova Komsije, koja postoji 18 godina, obilježio je nerad s obzirom na to da nisu dodijelili nijednu koncesiju.

To im, ipak, nije bila prepreka da redovno primaju pozamašne plate koje se kreću oko 3.000 KM.

Iako prema zakonu treba da ima sedam članova, Komisija na nivou BiH trenutno broji četiri člana kojima su mandati isticali u periodu od 2008. do 2015. godine.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije objavio Savjet ministara BiH je u februaru ove godine zadužio Ministarstvo spoljne trgovine da raspiše konkurs za izbor sedam članova Komisije za koncesije BiH, ali se to nije desilo.

Konkurs je raspisivan i 2021. godine, ali je poništen jer se niko iz Brčko distrikta nije prijavio.

Novogodišnji ručak na teret građana

Revizori su zamjerili Komisiji za koncesije jer su novogodišnji ručak u vrijednosti od 373 KM vodili kao trošak reprezentacije, iako prema mišljenju revizora, ovo nema karakter troška reprezentacije.

„Zbog toga se ne ne može prihvatiti opravdanost njegovog nastanka i izmirenja na teret budžeta Komisije“, upozoravaju revizori.

Pored toga, revizijom je utvrđeno i da je Komisija po osnovu ugovora o djelu angažovala izvršioca i to za posao koji nije privremenog karaktera.

Ako uzmemo u obzir da Komisija za koncesije raspolaže godišnjim budžetom od oko milion maraka, a postoji od 2005. godine dolazimo do toga da su od svog postojanja do danas potrošili oko 18 miliona maraka, a nisu dodijelili nijednu koncesiju.

Podsjećanja radi, iako je ranije postojala inicijativa za ukidanje ove komisije, koja je pravdana činjenicom da od dana svog postojanja nije dodijelila nijednu koncesiju, ona nije prošla u Parlamentu BiH.