Zbog snježnih padavina, ekipe zimske službe su od ranih jutarnjih časova djelovale u višim dijelovima odnosno na platou Manjače, gdje i ima snijega, dok su na gradskom području u pripravnosti i spremne su za djelovanje u slučaju potrebe.

Nadležne službe prate situaciju i spremne su da intervenišu u skladu sa potrebama, kako u gradskim tako i u prigradskim predjelima, a iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve podsjećaju da je grad podijeljen na 14 područja i to: šest gradskih i osam seoskih.

Inače, zadaci zimske službe su: mašinsko čišćenje snježnih padavina sa ulica, trotoara, trgova, mostova, te lokalnih i nekategorisanih puteva, sprečavanje nastanka poledice na gore pomenutim objektima posipanjem soli i abrazivnog materijala, mašinsko i ručno čišćenje slivnika, rigola i drugih odvoda, nabavka soli i abrazivnog materijala.

Građani su takođe obavezni da uklanjaju snijeg i led ispred stambenih zgrada, svako ispred svog ulaza, zatim da uklanjaju led sa krovova poslovnih i stambenih zgrada, ako predstavljaju opasnost za pješake i vozila, a vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da uklanjaju snijeg i led sa javnih površina uz objekat, u širini najmanje dva metra.

Pri sakupljanju snijega i leda, mora se voditi računa o prohodnosti kolovoza i trotoara.

Izvođači radova, koji će u okviru zimske službe održavati prohodnost puteva, ulica i trotoara na gradskom području su preduzeće „Čistoća“, a na seoskom području „Čistoća“ i „Kozaraputevi“.