U Banjaluci je danas zaključen Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u republičkim organima uprave kojim nije došlo do umanjenja prava, ali su uvedena nova, dok su neka precizirana.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske potpisala je ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić sa predsjednicima Sindikata uprave Božom Marićem i Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenovićem.

Jujićeva je izjavila da je jedna od novina u kolektivnom ugovoru pravo zaposlenih, odnosno obaveza poslodavca, da u okviru tri godine jednom obezbijedi zdravstveni pregled za sve zaposlene u njegovoj nadležnosti.

– Novina je i ograničavanje gornje granice kada je riječ o prevozu zaposlenih, a do sada ta granica nije postojala. Sad je to svedeno na 60 kilometara od mjesta stanovanja do radnog mjesta i to je bio isključivo zahtjev i jednog i drugog sindikata – rekla je Jujićeva novinarima u Banjaluci.

Kada je riječ o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, Jujićeva je podsjetila da je Zakonom propisano da svi opšti akti koji se donose i u vezi su sa pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i organa jedinice lokalne samouprave moraju biti dostavljeni na izjašnjenje Savezu opština i gradova Srpske i organima jedinice lokalne samouprave.

Prema njenim riječima, Ministarstvo ne bježi od toga da se pregovori nastave i da se zaključi poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, te da se procedure moraju ispoštovati.

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović izrazio je zadovoljstvo što je ovaj sindikat danas bio učesnik u potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora, ali je dodao da oba sindikata traže povećanje cijene rada za zaposlene u lokalnoj samoupravi i povećanje koeficijenata svim radnicima.

On je rekao da gradonačelnici i načelnici nemaju namjeru da povećavaju plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi, dok se na nivou Republike ne donese poseban kolektivni ugovor kojim se uređuje stanje u lokalnim zajednicama.

Predsjednik Sindikata uprave Božo Marić smatra da Poseban kolektivni ugovor nije donio novine za radnike, navodeći da su povećali broj godišnjih odbora za samohrane roditelje, za teška oboljenja.

On je dodao da su popravljene neke stvari u smislu plaćenog odsustva i godišnjeg odmora što za Sindikat ne predstavlja neki veliki uspjeh, već smatra da treba insistirati da se u red dovede suzbijanje zloupotreba.

Marić je rekao da će 11. septembra u Banskom dvoru u Banjaluci u 12 časova biti održan sastanak na kojem će učestvovati pet sindikata.