Dragana Čavka još će pričekati fotelju u UO RTRS-a iz kvote Bošnjaka.

Naime, ističe rok do kada se Vijeće naroda mora izjasniti o aktima koje je usvojila Narodna skupština.

Imenovanje Dragane Čavke koja se izjasnila kao Bošnjak da bi ušla u UO RTRS-a mora proći i Vijeće Naroda, odnosno prije svega Klub Bošnjaka.

Budući da je ovaj Klub „potezao“ vitalni interes i na mnogo manje, u javnosti bitne stvari, za očekivati je da pokrene pitanje i na ovo imenovanje.

Ukoliko se desi da Klub Bošnjaka pokrene veto,  kreće pravna procedura koja može potrajati mjesecima a Dragana Čavka će morati dokazivati svoju nacionalnost.

Podjećamo izbor Dragana Čavke izazvao je puno bure u javnosti.