MUP Republike Srpske otpustio je iz službe policajca PS Laktaši D.Е. koji je dovođen u vezu sa polnim uznemiravanjem djeteta.

Disciplinska komisija MUP Republike Srpske izrekla je disciplinsku mjeru prestanak radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti policijskom službeniku D.Е., saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da je ova disciplinska mjera izrečena zbog teže povrede radne dužnosti ”ponašanje u službi i izvan službe koje narušava ugled MUP”, piše ATV.