Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u drugom čitanju jednoglasno je usvojio izmjene Zakona o PDV-u kojim se prag za ulazak u PDV sistem podiže sa 50.000 na 100.000 KM.

Snježana Novaković Bursać, predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da su ove izmjene prošle Komisiju i da na tekst nije bilo amandmana.

Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skuptšine BiH, zamolio je delegate da se pomakne i rok za plaćanje PDV-a sa desetog na 20. u mjesecu, dok je Želimir Nešković, delegat SDS-a u Domu naroda, rekao je da su izmjene Zakona predložene od strane poslanika SDS-a.

“Zakon u prvom tekstu je bio predložen da izvještaj ide do kraja mjeseca. Limit koji je iznosio 50.000 došli smo na tačku ulaska u PDV sistem sa 100.000 KM. Svi smo saglasni i na prošloj sjednici ali nije bilo entitetske većine”, rekao je Nešeković.

Inače, izmjene Zakona o PDV-u na prošloj sjednici pred delegatima su nedavno bile u prvom čitanju, međutim zbog odbijanja SNSD-a tada Zakon nije usvoje.

Kasnije je održana sjednica članova Kolegijuma Doma naroda koji su zasijedali kao komisija i tom prilikom je postignuta saglasnost oko izmjena Zakona o PDV-u, tako da se u prvom čitanju, iako odbijen, izmjene Zakona smatraju usvojenim.