Tamara Dajmanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srpske, izjavila je da uprkos ubrzanoj smjeni generacija policijskih službenika, MUP Republike Srpske mora očuvati operativne kapacitete, te da SPS u skladu sa navedenim predlaže amandman na Prijedlog izmjena Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

“Svjedoci smo ubrzane smjene generacija policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ovakva dinamika ubrzanog penzionisanja iskusnih kadrova iz reda policijskih službenika ne doprinosi unapređenju operativnih kapaciteta MUP-a. SPS podržava predložene izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i smatramo da će iste u značajnoj mjeri pomoći održavanju kadrovskih kapaciteta MUP-a”, rekla je Damjanovićeva.

Iz Poslaničke grupe SPS-a rekli su da u cilju održavanja adekvatnih operativnih sposobnosti MUP-a, a posebno sa aspekta održavanja i unapređenja sistema rukovođenja i komandovanja, predlažu i amandman na ovaj prijedlog zakona.

“Predloženim amandmanom bi se propisala mogućnost da se policijskim službenicima koji su u vrijeme navršavanja 55 godina starosti duže od 10 godina u činu glavnog inspektora, uz njihovu saglasnost i u naročito opravdanim slučajevima, omogući nastavak rada do navršenih 60 godina starosti bez obzira na godine staža”, poručuju iz Poslaničke grupe SPS-a u NSRS.

Poslanici SPS-a pozivaju Vladu i ministra unutrašnjih poslova da razmotre ovaj prijedlog, koji je predložen u cilju boljeg funkcionisanja MUP-a.