Klimatske promjene i vremenski ekstremi su sve češći u našem području. Svjedoci smo promjena količine i rasporeda padavina tokom godine, kraćih pojava jačih padavina, kao i dužih sušnih perioda.

Da li BiH devet godina nakon velikih poplava 2014. godine, ima sistem upravljanja rizikom od poplava i koliko se ulaže u unapređenje i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim u ovom sektoru?

Nacrti planova upravljanja rizikom od poplava izrađeni su uz podršku Evropske unije za šestogodišnji period od 2024. do 2029. godine. U skladu su sa Direktivom o vodama, čime se ova oblast usaglašava sa standardima Evropske unije.

– Na teritoriji Republike Srpske utvrdili smo u potpunosti područja koja je potrebno braniti, složili smo prioritete kojim redom je potrebno nadograđivati ili graditi nove objekte – rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske Milan Gavrić.

Pripremljeno je pet pojedinačnih i jedan krovni plan upravljanja rizikom od poplava. Tri pojedinačna se odnose na sliv rijeke Save od kojih su dva entitetska, a treći je za Brčko Distrikt. Institucije u Republici Srpskoj plan bi trebalo da finaliziraju u narednom periodu. Učešće u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije, čiji je BiH član od 2022. godine, veoma je unaprijedilo spremnost, obučenost i opremljenost jedinica za akcije spasavanja i zaštite.

– Mi to pokazujemo i u odgovoru bez obzira da li se radi o odgvoru na teritoriji Republike Srpske ili van iste. Evropski mehanizam je nešto iznad sredstava, iznad finansija, nešto što mora bukvalno da postane standard, ne samo u republičkoj upravi Civilne zaštite Srpske, nego i u svim jedinicama jedinicima lokalne samouprave – dodao je direktor Civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović.

Lokalne uprave bi trebalo da izdvajaju 2 odsto budžetskih sredstava za civilnu zaštitu, kaže Novitović. U funkciji sistema civilne odbrane posebnu ulogu ima hidrometeorološka služba.

– HMZ ima primarnu ulogu u izdavanju upozorenja usljed vremenskih nepogoda, jer smo prva institucija koja predviđa pojavu ovakvih nepogoda i putem vanrednih biltena upozorava – istakao je Iris Čizmić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sistem predviđanja i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save je funkcionalan od polovne 2016. godine, kada je pokrenut uz podršku Svjetske banke, a finansiran je sredstvima regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.