Grad Prijedor mora obezbjediti besplatne udžbenike za osnovce i besplatan prevoz sa sve srednjoškolce sa svoje teritorije, rekao je bivši gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.

Pavlović oštro kaže da kad mogu neke druge opštine i gradovi, mora i Prijedor, te da opravdanja nema.