Nisu sve biljke u Njemačkoj prikladne za kućni vrt. Uzgoj nekih čak je nezakonit i može rezultirati zatvorskom kaznom.

Proljeće je vrijeme radova u vrtu. Svako ko ima vrt vjerovatno je trenutno zauzet sadnjom svježeg cvijeća i grmlja. Ipak, savjetuje se oprez. Jer neke se biljke ni pod kojim uslovima ne smiju naći u kućnom vrtu u Njemačkoj.

Na primjer, visoke su kazne za uzgoj invazivnih vrsta. Još je gora kazna za drugu biljku: opijumski mak (Papaver somniferum). Budući da to potpada pod Zakon o drogama, postoji čak i opasnost od zatvorske kazne.

Uzgoj opijumskog maka je ilegalan – ali postoje sorte maka koje su dopuštene.

“U Njemačkoj biljke i dijelovi biljke Papaver somniferum podliježu propisima o narkoticima”, upozorava Savezni institut za lijekove i medicinske proizvode u saopštenju. Razlog tome je morfijum sadržan u biljnim sokovima. “Za uzgoj je stoga potrebna dozvola, bez obzira na broj biljaka, kako za komercijalnu tako i za privatnu upotrebu”, kaže savezni zavod. Od 1. aprila vrtlari smiju legalno i bez dozvole uzgajati do tri biljke kanabisa.

Svako ko uzgaja opijumski mak u svom vrtu bez dopuštenja krši odjeljak 29 Zakona o drogama (BtMG), prema Saveznom ministarstvu pravosuđa, svako ko ga proizvodi, distribuira ili posjeduje u velikim količinama mora očekivati zatvorsku kaznu od najmanje jedne godine. U lakšim slučajevima propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

No, dopušteno je uzgajati sorte maka s niskim sadržajem morfijuma. To uključuje dvije ljetne sorte maka “Mieszko” i “Viola” kao i zimsku sortu maka “Zeno Morphex”, koje, prema Saveznom zavodu za lijekove i medicinske proizvode, svaka imaju sadržaj morfijuma manji od 0.02 odsto.

Za sorte maka koje sadrže morfijum potrebno je odobrenje Savezne kancelarije za opijum. Uzgoj opijumskog maka u Njemačkoj regulisan je članom 3 Zakona o drogama (BtMG). Prema tome, odobrenje Saveznog zavoda za lijekove i medicinska sredstva potrebno je u određenim slučajevima:

Uzgoj narkotika

Uvoz i izvoz narkotika

Kupovina ili na drugi način nabavka narkotika

Trgovina narkoticima

Ostala prodaja, distribucija ili stavljanje u promet opojnih droga

Proizvodnja pripravaka izuzetih u skladu s odjeljkom 2. stavom 1. br. 3

Uzgoj opijumskog maka u Njemačkoj ima tradiciju i u porastu je.

Prema Saveznom institutu, 166 hektara opijumskog maka uzgajano je uz dozvolu u Njemačkoj 2016. godine. U 2021. već ih je bilo 1.077 hektara, ali u 2022. opet nešto manje s ukupno 788 hektara.

Savezni institut izvještava: “Uzgoj opijumskog maka slijedi dugu tradiciju u Njemačkoj i uživa sve veću popularnost, posebno od 2019. godine.” Razlog tome je, s jedne strane, povećana potražnja za regionalnim proizvodima, a s druge strane činjenica da se opijumski mak može vrlo dobro uzgajati konvencionalno i organski, prenosi “Fenix-Magazin“.

U saopštenju takođe stoji: “Sam uzgoj obično se koristi za dobijanje sjemenki opijumskog maka. Koriste se kao hrana, primjera radi u pekarskim proizvodima, ili se dalje prerađuju u hladno prešana ulja. Opijumski mak takođe se uzgaja u ukrasne svrhe u mnogim vrtovima.”