“Kaboss Pro” d.o.o. Beograd postao je vlasnik 20.151.005 glasova u skupštini emitenta ili 88,0472% od ukupnog broja glasova banjalučke “Boske”.

Javna ponuda za preuzimanje akcionarskog društva “Boska RK” a.d. Banjaluka, koju je „Kaboss Pro” objavio 23. juna, istekla je 24. jula.

U periodu trajanja ponude deponovana su 13.610.204 akcije (59,468%) koje je “Kaboss pro” preuzeo i isplatio.

“Nije bilo akcija na kojima su bile sporne činjenice deponovanja, niti je bilo povlačenja deponovanih akcija. Ponudilac je u postupku preuzimanja djelovao samostalno”, objavljeno je na Banjalučkoj berzi.

Uprava Robne kuće Boska iz Banjaluke početkom jula dala je pozitivno mišljenje u vezi sa ovom ponudom za preuzimanje.

Ponudilac je tada bio vlasnik 6.540.801 akcija nominalne vrijednosti od jedne KM, što je činilo oko 28,57 % ukupnog broja glasova.

“Kaboss Pro” se u javnoj ponudi obavezao da će kupiti sve akcije po cijeni od 0,39 KM po akciji.

Ukupna vrijednost imovine Boske na dan 31. decembar je iznosila 53.517.146 KM od čega su najznačajniji dijelovi zemljište vrijedno 6.811.608 KM, ostale nekretnine, postrojenje i oprema od 44.206.055 KM, dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 790.293 KM, kratkoročna potraživanja u vrijednosti 609.967 KM i dr.

“Kaboss pro je u javnoj ponudi istakao da namjerava zadržati i razvijati postojeću privrednu djelatnost, unaprijediti poslovanje, obezbijedi rast i razvoj sveukupunog poslovanja, te poboljša finansijski rezultat. Nema namjeru mijenjati sjedište, i zadržaće postojeći broj zaposlenih”, ističe se u odluci koja je objavljena na sajtu Banjalučke berze.